CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Zasady zapisów na wizyty stacjonarne/teleporady do lekarza POZ

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie w godzinach pracy przychodni od poniedziałku do piątku.
 2. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 3. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Pacjent ma możliwość wyboru formy wizyty : osobista lub teleporada. Wszystkie świadczenia, które wymagają badania przedmiotowego pacjenta m.in. skierowanie na badania rtg, usg, ekg, konsultację specjalistyczną poza okulistą wymagają wizyty stacjonarnej w przychodni, jak również sytuacje, kiedy lekarz w trakcie teleporady zdecyduje, że problem pacjenta wymaga osobistego kontaktu z lekarzem w przychodni. U dzieci do ukończenia 2 rż podstawową formą wizyty jest wizyta w przychodni.
 5. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu w trybie pilnym podejmuje lekarz.
 6. Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku do godz. 12- tej. Lekarz POZ oddzwania do pacjenta w celu potwierdzenia i uzgodnienia terminu wizyty.

UWAGA! Nie gwarantujemy dostępności wizyt domowych w przypadku odległego miejsca zamieszkania lub pobytu, prosimy o zwrócenie na to uwagi przy składaniu deklaracji lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu już po złożeniu deklaracji.

Standardy organizacyjne teleporad udzielanych w ramach POZ

STANDARDY ORGANIZACYJNE TELEPORAD UDZIELANYCH W RAMACH POZ (DZIECI)
STANDARDY ORGANIZACYJNE TELEPORAD UDZIELANYCH W RAMACH POZ (DOROŚLI)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

 • od poniedziałku do czwartku
  w godzinach 7:30-20:00,
 • w piątek
  w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.