CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym informujemy o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe pacjentów, które znajdują się w naszej przychodni w związku z korzystaniem z usług medycznych.

Kto jest administratorem tych danych?

Administratorem danych osobowych pacjentów jest podmiot prowadzący Centrum Medyczne Sobieskiego TERAGRA S.C. Grażyna Wronka, Dorota Dobrowolska, Kamila Dobrowolska-Gondek, , z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 70 lok. U10.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są niezbędne w celu udzielania świadczeń medycznych.

Przez jaki czas przetwarzamy dane?

Przez czas zachowania ważności deklaracji wyboru oraz czas wymagany w przepisach o przechowywaniu dokumentacji medycznej.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane pacjentów są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do podwykonawców świadczących usługi na rzecz Centrum Medycznego Sobieskiego w zakresie badań diagnostycznych wykonywanych na potrzeby pacjentów. W razie korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych przez Urząd m. st. Warszawy, Ministerstwo Zdrowia lub inne podmioty (np. dodatkowe programy profilaktyczne tj. „Grypa 65+”, „Mama i ja” itp.) dane są przekazywane do tych instytucji, w zakresie związanym z wykonywanymi świadczeniami. Ponadto mamy obowiązek udostępnienia Państwa danych na żądanie organów i instytucji uprawnionych z mocy obowiązującego prawa, tj ZUS, prokuratura itd.

Jakie są prawa pacjenta w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dane mogą być usunięte dopiero po upływie czasu przechowywania dokumentacji medycznej wymaganego odrębnymi przepisami. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania ze świadczeń medycznych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania ze świadczeń medycznych.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

  • od poniedziałku do czwartku
    w godzinach 7:30-20:00,
  • w piątek
    w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.