CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Uprawnienia do wydawania orzeczeń do uprawiania sportu posiadają:
– lekarze z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej – do 23 rż.
– specjaliści medycyny sportowej – bez ograniczeń wiekowych
– specjaliści rehabilitacji – dla zawodników niepełnosprawnych.
 
Informacja na temat wystawiania orzeczeń do uprawiania sportu przez lekarzy POZ

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. :
1/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych
orzeczeń
2/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia lekarz POZ może wydać orzeczenie do uprawiania sportu wyłącznie w terminie bilansu zdrowia przeprowadzanego w określonych przedziałach wiekowych. W przypadku, gdy zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres bilansu zdrowia oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym lekarz POZ wydaje skierowanie do lekarza sportowego.
Lekarz POZ nie ma obowiązku zlecania badań dodatkowych wymaganych do orzeczenia sportowego – morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu, EKG, ponieważ badania te wykraczają poza zakres badania bilansowego. Dlatego badania te rodzic wykonuje we własnym zakresie.

Formularz badania z medycyny sportowej

Pobierz formularz w formacie DOCX »

Pobierz formularz w formacie PDF »

Zakres i częstotliwość sportowych badań lekarskich

 1. Badanie lekarskie – raz na 6-12 miesięcy.
 2. Badania laboratoryjne: morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu – raz na rok.
 3. EKG – raz na rok.
 4. W sportach walki badanie i opinia neurologa – raz na 2 lata.
 5. U płetwonurków spirometria – raz na 2 lata.
 6. U zawodników biorących udział w walkach pełnokontaktowych zalecamy wykonanie Hbs. anty-HCV. Anty-HIV – raz na rok.
 7. Opinia lekarza leczącego nt. możliwości uprawiania sportu w przypadku chorób przewlekłych i stanów pourazowych.
 8. U dzieci w wieku 12-16 lat zalecamy wykonanie badania echokardiograficznego.

Dzieci

Informujemy, że każde dziecko zgłasza się na badanie z opiekunem.
W przypadku, kiedy dziecku towarzyszy babcia lub inna osoba, która nie jest rodzicem/ opiekunem prawnym musi posiadać upoważnienie, którego przykładowy wzór znajduje się poniżej.
Wskazane jest, żeby w takim przypadku formularz badania podmiotowego był wypełniony i podpisany przez rodzica. Można go wydrukować ze strony internetowej i wypełnić w domu.

Pobierz upoważnienie w formacie DOC »
Pobierz upoważnienie w formacie ODT »
Pobierz upoważnienie w formacie PDF »

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

 • od poniedziałku do czwartku
  w godzinach 7:30-20:00,
 • w piątek
  w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.