CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Zapraszamy do udziału w programach profilaktycznych realizowanych w naszej przychodni:

1. Profilaktyka 40+

Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymuje w ramach udziału w programie bezpłatny pakiet 8-12 badań diagnostycznych, w zależności od obecności czynników ryzyka. Pakiety są dedykowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Skierowanie na badania można uzyskać w przychodni wraz ze szczegółami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia badań. Z programu można skorzystać jednorazowo.

2. Program chorób układu krążenia (PChUK)

Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wcześniejsze wykrywanie indywidualnych czynników ryzyka wystąpienia choroby serca, jak również promocja zdrowego stylu życia.

Program adresowany jest do naszych pacjentów POZ od 35 do 65 roku życia, u których nie rozpoznano choroby krążenia i cukrzycy oraz u osób które nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 5 lat, również w innej przychodni.

W ramach programu przeprowadzany jest wywiad, wypełnienie Karty Badania Profilaktycznego, wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie cholesterolu całkowitego, LDL – cholesterolu, HDL – cholesterolu, trójglicerydów i poziomu glikemii), pomiar ciśnienia tętniczego i innych pomiarów antropometrycznych, ocena BMI, ocena ryzyka kardiologicznego SCORE.

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy umówić się z pielęgniarką w przychodni.

3. Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do naszych pacjentów powyżej 18. roku życia, którzy nie chorowali na gruźlicę, a w szczególności:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i
    narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do pielęgniarki rodzinnej lub gabinetu zabiegowego.

4. Program profilaktyki osteoporozy

Bezpłatne badanie realizowane we współpracy z Instytutem Reumatologii w Warszawie adresowane jest do kobiet między 50 a 70 rokiem życia, u których nie została dotychczas zdiagnozowana osteoporoza. W ramach programu oceniane jest ryzyko złamań metodą FRAX. Osoby z wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego uzyskają możliwość konsultacji specjalistycznej i szybkiej diagnostyki w kierunku osteoporozy.

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do gabinetu zabiegowego przychodni.

Sprawdź, który program jest dla Ciebie.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – otrzymasz informację nt. placówek opieki zdrowotnej, również poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

Porady udzielane są w kilku językach.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tu znajdziesz link do videochatu dla osób niesłyszących

Przychodnia jest czynna:

  • od poniedziałku do czwartku
    w godzinach 7:30-20:00,
  • w piątek
    w godzinach 7:30-18:00.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2024 Centrum Medyczne Sobieskiego.