CENTRUM
MEDYCZNE
SOBIESKIEGO

badania laboratoryjne

świadczenia pielęgniarskie

szczepienia dodatkowe

badania wstępne i okresowe

porady lekarskie

Od 1 listopada 2020 r. obowiązuje nowy grafik przyjęć lekarzy:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią poniższych dokumentów:

STOP! NIE PRZYCHODŹ DO PRZYCHODNI TYLKO ZADZWOŃ!

OSOBISTA WIZYTA W PRZYCHODNI MOŻLIWA WYŁĄCZNIE PO WERYFIKACJI TELEFONICZNEJ.

W obecnej sytuacji epidemii  zakażenia koronawirusem COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie wszystkich spraw przez telefon lub drogą mailową i nieprzychodzenie do przychodni bez uprzedniej weryfikacji telefonicznej. Zapisy na konsultacje telefoniczne z lekarzem  odbywają się analogicznie jak na wizyty stacjonarne. Poprzez teleporadę uzyskasz e-receptę, e-zwolnienie, skierowanie do specjalisty, skonsultujesz wyniki badań, dowiesz się, czy z Twoim problemem konieczna jest wizyta osobista w przychodni. Wizyty osobiste w przychodni WYŁĄCZNIE w maseczce zakrywającej usta i nos z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Przyłbica nie zastępuje maseczki. 

Jeżeli masz infekcję, wróciłeś z zagranicy w ciągu ostatnich 2 tygodni, miałeś kontakt z osobą zakażoną nie przychodź do przychodni. Zadzwoń do nas lub na infolinię NFZ 800190590 lub do sanepidu 781824409. W tym okresie przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.  W godzinach 18-20 porady lekarskie odbywają się wyłącznie telefonicznie oraz jest kontakt mailowo- telefoniczny z rejestracją,. W stanach zagrożenia życia zawiadom Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 z telefonów komórkowych.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w związku z zakażeniami koronawirusem

Rozpoczęliśmy program szczepień na grypę 2020  dla warszawskich Seniorów 65+.  Niestety otrzymaliśmy jedynie 30% złożonego zamówienia na szczepionki  i cała ta pula została już rozdysponowana.  Nie mamy również żadnej gwarancji jakichkolwiek kolejnych dostaw.
Dlatego bardzo prosimy o samodzielne poszukiwanie szczepionek w aptekach.  Można zamówić telefonicznie receptę (czas oczekiwania na receptę do 3 dni roboczych), wykupić szczepionkę w aptece a następnie zgłaszać się telefonicznie do rejestracji celem zapisu na wizytę kwalifikacyjną i sczepienie.
Szczepionki dla osób 75+ są bezpłatne.
Proszę pamiętać, że szczepionka na grypę musi być przechowywana i transportowana w odpowiednich warunkach:  przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Transportować w specjalnym opakowaniu dostępnym w aptece
 • Dr A. Łukasiewicz: 07-18.12.2020r.
 • Dr Ł. Dziekan: 07-16.12.2020r.
 • Dr . Klimek: 15.12.2020r.
 • Dr A. Czyżewska: 14.12.2020r.
 • Dr A. Pawłowska: 02.12.2020r.
 • Dr P. Dziklińska: 01.12.2020r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wydanie zaświadczenia dla dziecka o możliwości uczęszczania do żłobka lub przedszkola NIE JEST świadczeniem refundowanym przez NFZ.

Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do żądania wydania takiego zaświadczenia dla dziecka wracającego do placówki np. po powrocie do zdrowia po zachorowaniu. Dlatego wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z opłatą i może być realizowane w trakcie wizyty komercyjnej. Na Państwa życzenie możemy wydać fakturę, na podstawie której rodzice mogą wystąpić o zwrot kosztu wizyty do żłobka/przedszkola wymagającego takiego zaświadczenia. Informujemy również, że regulaminy wewnętrzne placówek opiekuńczych i oświatowych nie obowiązują placówek służby zdrowia i nie mogą stać w sprzeczności z przepisami ogólnymi dotyczącymi obowiązków lekarzy i placówek POZ.

Ponadto wyjaśniamy,  iż wystawianie zaświadczeń, że dziecko jest zdrowe po chorobie i może pójść do żłobka/przedszkola nie ma większego sensu m.in. dlatego, że dziecko może zachorować ponownie nawet po godzinie od wydania zaświadczenia.  Poza tym wyobraźcie sobie Państwo analogiczną sytuację, że każdy pracownik np. po przeziębieniu wymagającym kilku dni zwolnienia lekarskiego musi przynieść zaświadczenie od lekarza, że jest zdrowy i może wracać do pracy.

 Dodatkowo, wydanie zaświadczenia wiąże się z wizytą w przychodni, która naraża dziecko na ponowny kontakt z chorobami i zwiększa ryzyko ponownego zachorowania, zwłaszcza w okresie rekonwalescencji po chorobie. Nie ma możliwości odbywania takich wizyt w ramach wizyt profilaktycznych dzieci zdrowych, które są przeznaczone na bilanse i szczepienia i nie mogą być blokowane na wydawanie bezsensownych druków. Na pewno mają Państwo świadomość tego, że rezerwowanie wizyty lekarskiej w celu wydania takiego zaświadczenia zmniejsza liczbę dostępnych terminów w razie potrzeby konsultacji dziecka naprawdę wymagającego kontaktu z lekarzem.

Dlatego prosimy rodziców o współpracę w wyeliminowaniu nieuzasadnionych żądań  stosowanych przez żłobki i przedszkola, tym bardziej, że naraża to Państwa dzieci na niekorzystne skutki zdrowotne.

Kierownik Centrum Medycznego Sobieskiego
Grażyna Wronka

https://pulsmedycyny.pl/dr-hab-agnieszka-mastalerz-migas-w-zlobku-czy-przedszkolu-wystarczy-oswiadczenie-rodzica-ze-dziecko-jest-zdrowe-993555

Rozporządzenie w formacie pdf »

Kliknij aby otworzyć Program szczepień ochronnych na rok 2020.

Wersja online programu szczepień https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien-2020/

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie.

Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:
• zgłosić się do swojego lekarza,
• zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze,
• ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji z lekarzem.
Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą, przypominającą dawkę szczepionki.
Koszt szczepienia osoby powyżej 19 roku życia leży po stronie tej osoby.
Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób Dorosłych.
Schemat podania szczepionki wskazuje Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL), zgodnie z którą zaleca się podanie 1 dawki szczepionki, jako szczepienia podstawowego.
Zaleca się podanie 2 dawki szczepionki, najlepiej w ciągu 3 miesięcy od podania 1 dawki (nie wcześniej, niż 4 tygodnie od podania 1 dawki).
Nie zaleca się podawania szczepionki w okresie ciąży, a przez minimum 1 miesiąc po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

800 190 590

numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Przychodnia jest czynna:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, 7:30-8:00 zapisy telefoniczne,
– od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-20:00 – kontakt telefoniczny i mailowy z przychodnią.

Infolinia NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 (całodobowo)

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

 • ul. Malczewskiego 47A, tel. 22 250-28-01
 • ul. Romera 4, tel. 22 643-04-97,
  22 641-72-80, 22 643-04-99,
  602-680-196
 • ul. Wiertnicza 81,
  tel. 22 250-28-01
 • pełna lista placówek NPL

W przypadkach zagrożenia życia:
24 godzinny dyżur pełni Pogotowie Ratunkowe, nr tel. 999, 112 (z tel. komórkowych)

 

© 2008-2020 Centrum Medyczne Sobieskiego.